A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO skärper rutiner med anledning av coronaviruset

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, vidtar med omedelbar verkan flera försiktighetsåtgärder med anledning av coronavirussjukdomen covid-19. Folkhälsomyndigheten höjde igår risknivån för inhemsk smittspridning till den högsta – mycket hög risk för spridning i Sverige.

2020-03-11 - Eftersom äldre personer pekas ut som en särskilt sårbar grupp för coronaviruset tar vi det säkra före det osäkra för att förhindra att smittan sprids bland PRO:s medlemmar, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. Vi vill förekomma att smittan sprids i organisationen och hindra att våra medlemmar utsätts för smitta på resor till och från arrangemang anordnade av PRO.

I nästa vecka var tanken att den så kallade Gysingeakademien skulle hållas på PRO:s Folkhögskola i Gysinge. Evenemanget ställs in och kommer att hållas vid ett senare tillfälle. Avgifter som betalats in gäller vid det senarelagda tillfället och betalas inte tillbaka.

De PRO-föreningar, samorganisationer och PRO-distrikt  som vill får möjlighet att skjuta upp sina årsmöten till ett senare tillfälle, dock senast den 30 juni. PRO:s styrelse kommer att besluta om en tillfällig stadgeändring.

Inga möten med deltagare från PRO-distrikten hålls på riksorganisationens kansli under resten av mars månad. Inte heller ska anställda vid riksorganisationens kansli resa i landet och besöka möten i PRO:s distrikt eller föreningar under mars månad.

Anställda vid riksorganisationens kansli får inte jobba i PRO:s lokaler om de varit på resa i de områden som utrikesdepartementet, UD, avråder från på grund av risk för smittspridning. Oavsett om de visar symptom på covid-19 eller ej, måste de stanna hemma i minst två veckor efter hemkomst från en utlandsresa från de aktuella platserna.

PRO:s ledningsgrupp träffas dagligen och följer utvecklingen i landet noggrant. Nuvarande bedömning kan därför komma att ändras.

- Åtgärderna kommer för att PRO tar ansvar i den uppkomna situationen. Det handlar inte om att skrämma upp någon i onödan, utan är en del av vårt förebyggande arbete. PRO följer utvecklingen mycket noga, säger Christina Tallberg.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.