A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO på Aftonbladet debatt: "Vi vill ha en fast läkare"

Bland PRO:s medlemmar är det hela 93 procent som vill träffa en fast namngiven läkare. Många sköra multisjuka äldre vill slippa upprepa sin sjukdomshistoria gång på gång. De vill känna trygghet och tillit, ha kontinuitet och tillgång till hälso- och sjukvård i sin närhet. Men så är tyvärr inte fallet i dag.

2020-02-17 Endast omkring 40 procent av befolkningen har en fast läkare. Inget annat jämförbart land har så hög andel av befolkningen som saknar en egen läkare. 

En ny Novus-undersökning visar att sju av tio i befolkningen vill träffa samma läkare. Och av dem är det nästan 70 procent som tycker det är viktigt att få ha en namngiven läkare. Svensk vård är bra på mycket, men här har den misslyckats. 

Enligt lagstiftningen så har en person redan nu möjlighet att få en fast läkare om man har många kontakter med vården, vilket många äldre har. Men få vet om det. 

Studier visar att vården blir mer effektiv och av högre kvalitet om en patient får träffa samma läkare. Men en fast läkare räcker inte. Tillgången till olika yrkesgrupper med adekvat kompetens är också viktigt.

För att inte multisjuka äldre ska falla mellan stolarna och vandra runt i vården är det viktigt med väl fungerande vårdteam där alla kompetenser tas tillvara; läkarens, sjuksköterskans och undersköterskans med flera. 

I dag står personer 65 år och äldre för 80 procent av vårdkonsumtionen. Antalet äldre kommer att öka och likaså behovet av geriatrisk vård. Geriatrik är en bristvara och geriatrisk kompetens behövs mer än någonsin, inte minst inom primärvårdens multiprofessionella team.

Därför behövs en rejäl förstärkning av antalet specialister i allmänmedicin och framför allt geriatriker inom primärvården, men även sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, psykologer och socionomer.

Teamet runt den äldre patienten är viktigt, där alla har sina specifika roller och det är känt för patienter och anhöriga vem den medicinskt ansvariga läkaren är. 

Det underlättar också arbetet för en jämlik och jämställd vård, vilken den i dag inte är. Det drabbar många, men mest de sjuka äldre och de mest svaga socioekonomiska grupperna. Det är i primärvården som dessa lättast har tillgång till vård; primärvården är ”pro-poor”, som det heter i forskningen.

Alla ska erbjudas vård utifrån behov och på lika villkor oavsett ålder, var man bor, betalningsförmåga och ska betalas solidariskt över skattsedeln. När hela befolkningen har en egen fast läkare underlättar det förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser för äldre.

Vi vet från andra länder att det går att införa en nationell lagstiftning om listning på fast läkare med listningstak, för att varje patient ska få rimlig tid med sin läkare.

Vi vet också att det kraftfullt skulle bidra till en bättre fungerande primärvård, en mer jämlik och jämställd vård med god kontinuitet och bättre tillgänglighet i hela landet. Nu vill vi att regeringen och dess samarbetspartier agerar.

Christina Tallberg, ordförande PRO
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Här kan du läsa debattartikeln på Aftonbladet i sin helhet

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.