A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO kräver kraftfulla välfärdsreformer efter TV4:s Kalla Fakta

Christina Tallberg, ordförande PRO. Christina Tallberg, ordförande PRO.

TV4-programmet Kalla Fakta granskade igår allvarliga misstag inom hemtjänsten. Misstag som förklaras med brist på kompetens, otydliga rutiner eller att rutiner inte följs. Pensionärernas Riksorganisation, PRO, anser att det krävs kraftfulla välfärdsreformer för en bättre äldreomsorg – vi har tre förslag på hur det kan gå till.

2020-02-18
1. Investera
. Kommunernas resurser räcker inte till. Trygga de äldres rätt till goda levnadsvillkor i en särskild lag för omsorg om äldre.

2. Rekrytera. Bemanningen är för låg. Personalen behöver bra villkor och en god arbetsmiljö. Det ska gå att kombinera arbetet med vad som händer efter jobbet.

3. Utbilda. Kompetensen hos dem som jobbar inom äldreomsorgen måste tryggas. Personalen måste också få tid för att kunna sköta jobbet.

- Det är viktigt att inte skuldbelägga personalen, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg. Det är arbetsgivaren som brister i att ge förutsättningar för personalen att göra ett bra jobb. På många håll i landet är läget inom hemtjänsten oacceptabelt.

Kalla Fakta träffade anställda som vittnade om stress, underbemanning och om minutscheman som inte ens i teorin gick ihop. Personalen är pressad och det får direkta konsekvenser för kvaliteten inom äldreomsorgen.

Att vårda äldre är inget enkelt jobb. Alltfler bor kvar hemma och de som vårdas i hemmet är allt sjukare. Enligt en analys från finansdepartementet kommer antalet äldre över 80 år att vara 200 000 fler år 2026 jämfört med idag. Det behöver byggas ytterligare 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler i landet – och 80 000 personer behöver anställas för att klara vården och omsorgen. För att behålla dagens standard krävs ytterligare 90 miljarder kronor.

- Att det behövs mer resurser till kommunerna är uppenbart. Vi vill se politiker som tydligt kliver fram och prioriterar äldres rätt till en trygg vård och omsorg, säger Christina Tallberg. Det handlar om politisk vilja och handlingskraft – vi har gjort det förut och kan göra det igen.  

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.