A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO

ความเป็นเอกภาพและการพัฒนา

เป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและดำเนินงานมากที่สุดในประเทศสวีเดน เรามีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและดูแลชีวิตในวัยเกษียณให้มีชีวิตชีวาและเติมเต็มมากยิ่งขึ้น

องค์กรผู้เกษียณแห่งชาติ (Pensionärernas riksorganisation) หรือ PRO เป็นแหล่งนัดพบของวัยเกษียณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดน เรามีสมาชิกประมาณ 330,000 รายกระจายอยู่ทั่วประเทศ การเป็นสมาชิกกับเราท่านจะได้ทำความรู้จักกับคนอื่น ๆ ได้เรียนรู้ ได้เดินทาง และได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดูแสุขภาพต่าง ๆ

นอกจากนี้ PRO ยังเป็นปากเสียงของผู้เกษียณในกระบวนการทางการเมือง เรามีบทบาทในการโน้มน้าวผู้มีอำนาจตัดสินใจและองค์กรทางการเมืองในประเด็นสำคัญ ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ PRO ไม่ใช่องค์กรทางการเมืองและศาสนา มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตยโดยสมาชิก เราทำงานร่วมกันเพื่อสังคมที่พลเมืองมีความมั่นคงทางการเงิน มีการดูแลและบริบาลที่ดี ที่ซึ่งมีความปลอดภัยในชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจ ยินดีต้อนรับสู่ PRO

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.