A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO

En stark röst i samhället

PRO:s ordförande Christina Tallberg

PRO påverkar och gör skillnad i frågor som är viktiga för äldre. Det handlar om ekonomi, boende, vård och omsorg och inte minst åldersdiskriminering.

Med ca 330 000 medlemmar är PRO:s röst stark i samhället. I vårt arbete påverkar vi politiker och andra samhällsaktörer. Vi har ledamöter i kommunernas och landstingens pensionärsråd. Och runt om i landet kämpar tusentals PRO:are för en bättre situation för pensionärer.

Även internationellt arbetar PRO för bättre villkor för pensionärer exempelvis via Nordiska samarbetskommittén.

Under sidorna Ekonomi & pension, Vård & omsorg, och Leva & bo kan du läsa mer om vad vi arbetar med inom respektive politikområde. Här hittar du också PRO:s rapporter och remissvar inom de olika områdena.  


Vi gör skillnad i samhället! Genom åren har vi bidragit till:

  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Höjt bostadstillägg
  • Lagstiftning mot åldersdiskriminering 
  • Utredningar om pensionssystemet
  • Säkrare läkemedelsanvändning för äldre
  • Bättre mat i äldreomsorgen

Läs gärna PRO-bloggen där du kan följa våra sakkunnigas arbete!

Se hur vi jobbade med valrörelsen 2018 här nedan!

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.