A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

PRO:s debattartikel: Äldre måste få mer digital kunskap

En tydlig lärdom av dagens corona-situation, där äldre rekommenderas att isolera sig, är att den digitala klyftan måste slutas. Äldreboenden ska ha tillgång till internet, skriver PRO:s ordförande Christina Tallberg i tidningen Altinget.

2020-03-31 En miljon människor lever i dag i digitalt utanförskap i Sverige. Det visar rapporten "Svenskarna och internet 2019". Av dem är omkring 746 000 personer över 65 år. För några år sen genomfördes forskningsprojektet "Ung teknik, äldres vardag" som visade att 20 procent av den äldre befolkningen också saknar tillgång till digitala apparater.

Brist på digital kunskap och rätt teknik gör att alla inte kan ta till sig information som förmedlas digitalt eller använda de e-tjänster som såväl företag, organisationer som banker erbjuder.

Även samhällsfunktioner som till exempel vårdärenden är i dag till stor del digitala. Tidbokning, receptförnyelse och även provsvar förmedlas via nätet. För oss på PRO handlar frågan om ökad digital kunskap om att alla fullt ut ska kunna delta i samhällslivet.

"Alla har inte tillgång"

Inom PRO vet vi mycket väl vad ofrivillig ensamhet kan göra med oss människor. Därför gör vi, som den stora folkrörelse vi är, nu allt vi kan för att hålla en nära och tät kontakt med våra medlemmar.

Vi sprider information om hur coronaviruset påverkar verksamheten via e-post, och på hemsidan publicerar vi ett tips dagligen om något man kan se, göra eller höra på under tiden i isolering.

Men alla har inte tillgång till digitala kanaler eller den kunskap som krävs för att kunna hantera datorer eller smarta telefoner.

Samordnade satsningar behövs

Coronakrisen har tydliggjort att det är ett stort problem. När vi äldre rekommenderas att inte ta emot besök från våra yngre anhöriga, kan det också vara svårt att få hjälp att exempelvis starta ett videosamtal. Därför menar vi att kommunerna bör ta på sig ett ansvar för att personalen i äldreomsorgen ges tid och möjlighet att hjälpa den äldre att hålla kontakt med nära och kära.

PRO har sedan 90-talet utbildat en stor mängd medlemmar om internet, datorer och smarta telefoner. Våra medlemmars digitala vana varierar – några kan mer och några kan mindre.

I många av våra föreningar anordnas det träffar där deltagarna hjälper och lär varandra om digital teknik under lite enklare former. Vår erfarenhet är att det fungerar bra när äldre utbildar äldre, men att våra initiativ behöver kompletteras med samordnade satsningar från det offentliga som når hela landet.

Tillgången till internet

För att alla ska komma med på tåget måste internet vara tillgängligt för alla och i hela landet. Inte minst är detta ett problem i glesbygden där det inte alltid finns fiber eller fungerande mottagning på mobilen. Men det gäller även äldreomsorgen där bara knappt hälften av platserna i särskilt boende erbjuder internetuppkoppling i det egna rummet eller lägenheten.

En digital folkbildningskampanj

Mot den här bakgrunden föreslår PRO att:

  • Bredbandsutbyggnaden ska omfatta landets äldreboenden. De äldre som kan och vill använda digitala mötesplatser ska ha möjlighet att göra det, även när de har ett stort behov av vård och omsorg.

  • Äldreomsorgens personal ska ges tid att hjälpa de äldre att använda digitala kanaler för att kunna hålla kontakt med nära och kära.

  • När coronakrisen är över bör staten initiera en digital folkbildningskampanj för att fler äldre ska inkluderas i den snabba digitala utvecklingen. I ett sådant arbete bidrar PRO gärna.

Sluta den digitala klyftan

I framtiden kommer det vara lika självklart för den äldre generationen att ha tillgång till internet och att använda dator eller platta, som det är för den yngre i dag. Inte minst för att kunna hålla kontakt med nära och kära. Men för att nå de äldre som i dag lever i ett digitalt utanförskap krävs det omedelbara åtgärder. Det är dags att sluta den digitala klyftan.

Christina Tallberg
Ordförande, PRO, Pensionärernas riksorganisation.

Artikeln är även ursprungligen publicerad i Altinget.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.