A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

PROpensionären guide: Så lever du mer klimatsmart

När Naturvårdsverket undersöker svenskarnas attityd till klimatförändringen tror många äldre att de inte kan göra så mycket för att bromsa den. Men visst kan du det – här får du 18 klimatkloka tips.

2019-03-07 Naturvårdsverket mäter med jämna mellanrum vad vi har för attityd till klimatförändringen. I undersökningen från 2018 var åldersgruppen 18–29 år mest positivt inställd till att de själva kan göra något för att bromsa den. Åldersgrupperna 61–74 och 75+ tror i mindre utsträckning än andra att de kan påverka. 

På fråga om vad de kan göra i hemmet för att minska klimatpåverkan och energianvändningen, svarar yngre i större utsträckning än äldre att de konsumerar mindre kött och har ändrat sin dagliga transport. Äldre säger att de har börjat källsortera mer och ändrat sin energianvändning i hemmet. 

Vill du ha tips på miljöåtgärder i vardagen? Ladda ned PRO:s tips här!

Men vilken förändring i vardagen skulle egentligen påverka mest?

Enligt Dagens Nyheters genomgång Fakta i frågan som publicerades i november 2018 är det svårt att peka ut någon speciell åtgärd. Effekterna hänger ihop med vilken livsstil en viss person hade från början. 

För den som bor i lägenhet, som aldrig flyger men har en hög köttkonsumtion, är det mest effektiva förmodligen att byta ut allt eller en del av nötköttet mot annat kött eller vegetarisk kost. 

För den som bor i en stor villa kan bästa åtgärden vara att flytta till en lägenhet, så att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas bättre och det behöver byggas färre nya bostäder.

Hur som helst – att vara pensionär är faktiskt en fördel för den som vill bli mer klimatvänlig. Man har troligen mer tid att tänka över och planera vad och hur man konsumerar. 

Och äldre har redan ställt om sin livsstil om de slutat arbeta. Till exempel gör pensionärer inga resor till jobbet längre, och resor kan ha stor negativ påverkan på miljön.


Så vill PRO jobba med miljöfrågorna 

På PRO:s senaste kongress, i juni 2018, antog ombuden ett handlingsprogram som styr vilka frågor PRO ska arbeta med under de närmaste fyra åren, fram till nästa kongress.

I handlingsprogrammet finns även ett kapitel med titeln ”PRO och miljön”. Där slås bland annat fast att ”PRO har ett stort engagemang för klimat- och miljöfrågor och tar sitt ansvar för att förebygga och minska miljöpåverkan och verka för en hållbar utveckling.”

Vidare att ”Klimat- och miljöfrågorna ska genomsyra alla delar av organisationen” och att PRO ska ”sträva efter att bli en klimatsmart och klimatneutral organisation”.

– Det kan visa sig på många sätt. Vi reser till exempel i första hand med tåg i PRO. Att samåka till PRO-aktiviteter är både roligt och klimatsmart, säger Johanna Hållén, PRO:s förbundssekreterare.

Kongressombuden antog också skrivelsen att PRO ska analysera vad organisationen kan göra för att stödja miljöarbetet enligt Agenda 2030, med sina 17 globala mål för hållbar utveckling, som antogs av FN:s generalförsamling 2015.

– Analysen ska vara klar till nästa kongress och resultera i förslag till åtgärder för PRO , säger Johanna Hållén.

I handlingsprogrammet står också att PRO ska utbilda, informera och stimulera både medlemmar och medarbetare i organisationen till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet. 

– Min förhoppning är att det startas miljöcirklar i föreningarna. Tillsammans är det bästa sättet att lära och förändra, säger Johanna Hållén.

Globala uppvärmningen ett hot

Ett av de mer akuta hoten mot miljön är den globala uppvärmningen och för att hejda klimatförändringarna måste utsläppen av växthusgaser minska. Om detta är de flesta forskare överens, och det var också budskapet i en motion från PRO Malmö.

I motionen förde PRO:arna från Skåne fram argumentet att en stor källa till koldioxidutsläpp är användningen av fossil energi. För att snabba på omställningen mot förnybara energikällor ville de därför att PRO ska verka för att AP-fonderna gör sig av med investeringar i fossilindustrin, även om det på kort sikt kan innebära att avkastningen blir något lägre.

Och det blev även beslutet från kongressen, som alltså biföll motionen.

– PRO gör skillnad, och tillsammans kan vi bidra till att minska klimatpåverkan och energianvändningen, säger Johanna Hållén. 

Text: Johanna Ankarcrona

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.