A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

PRO förstärker försiktighetsåtgärderna efter Corona

Info om Coronaviruset Info om Coronaviruset

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, förlänger och förstärker försiktighetsåtgärder med anledning av coronavirussjukdomen covid-19. Folkhälsomyndigheten uppmanar sedan i måndags alla äldre över 70 år att så långt som möjligt begränsa nära sociala kontakter de kommande veckorna.

2020-03-18 Den här uppmaningen ska vi självfallet följa inom PRO. Det kommer att innebära begränsningar för oss alla som är över 70 år och svårigheter att genomföra alla aktiviteter i föreningar, distrikt och även centralt, säger ordförande Christina Tallberg. 
 
Enskilda föreningar och distrikt är fria att själva besluta om vilka aktiviteter som är rimliga och lämpliga att genomföra, givet Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer.  
 
Från PRO riks kommer vi att hålla regelbunden kontakt med våra medlemmar i olika kanaler. Idag har vi skickat ut ett extranummer av PRO Informerar där det både kommer att finnas instruktioner kring hur man kan träffas digitalt och en del tips  vad man kan sysselsätta sig med nu när det är svårare att träffasÄven hemsidan och Facebook kommer att uppdateras regelbundet. Senare i veckan kommer vi att lansera Dagens PRO-tips – ett tips med lyssnar-, läsar- eller aktivitetstips varje vardag. Håll utkik här på hemsidan! 
 
– Jag vill uppmana alla att bry sig lite extra om varandra, när man inte kan mötas fysiskt. Att ringa till varandra, gärna med jämna mellanrum för trevliga telefonsamtal är en bra sak. Och att höra efter om någon behöver hjälp med något, säger Christina Tallberg. 
 
Sedan tidigare har PRO beslutat att de PRO-föreningar, samorganisationer och PRO-distrikt som vill får möjlighet att skjuta upp sina årsmöten till ett senare tillfälle, dock senast den 30 juni.  
 
De beslut som innebär att inga möten med deltagare från PRO-distrikten hålls på riksorganisationens kansli och att anställda vid riksorganisationens kansli ska avstå ifrån att besöka möten i PRO:s distrikt eller föreningar får förlängd giltighetstid till och med den 17 maj. 
 
Anställda vid riksorganisationens kansli får inte jobba i PRO:s lokaler om de varit på resa i de områden som utrikesdepartementet, UD, avråder från på grund av risk för smittspridning. Det innebär i dagsläget alla länder. Oavsett om de visar symptom på covid-19 eller ej, måste de stanna hemma i minst två veckor efter hemkomst från en utlandsresa.  
 
PRO:s ledningsgrupp har dagliga avstämningar och följer utvecklingen i landet noggrant. 
 
Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.
 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.