A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

PRO: Våld mot kvinnor går inte i pension!

Att motverka våld mot äldre kvinnor är allas ansvar. Kunskapen måste öka och samhället behöver ta ett större ansvar. I dag, på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, kräver PRO ett stopp på våldet.

2019-11-25 – När våld på gator och torg är på samhällsagendan känns det viktigt att påminna om det våld som utövas i hemmen. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som får svåra och ibland dödliga konsekvenser, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Våldet går inte i pension. Tvärtom visar studier att våld kan öka eller uppstå i samband med de livsförändringar som sker vid pensioneringen. Omfattande anhörigomsorg och en isolerad tillvaro är två riskfaktorer. Ofta utövas våldet av en partner, men det finns också exempel på att vuxna barn eller personal inom omsorgen utsätter äldre personer för våld.   

– Brist på kunskap, förutfattade meningar och generaliseringar försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp de behöver och har rätt till. Kvinnors låga pensioner är ett hinder för att lämna en destruktiv relation. Många kvinnor har tagit hand om hus och hem, jobbat deltid i kombination med låga löner. De kan helt enkelt inte lämna sin partner av ekonomiska skäl, säger Christina Tallberg.

Äldreomsorgens personal är en särskilt viktig grupp för att upptäcka och larma när äldre kvinnor utsätts för våld. Personalen måste få utbildning och förutsättningar att agera.

Det måste bli ett slut på våldet mot äldre kvinnor.      


 

Hit kan du vända dig för att få hjälp om du är utsatt:

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som är utsatt eller utsatts för våld och hot. Tjänsten är nationell. Numret är 020-50 50 50.

Polisen

Klockan 17-19 i dag 25:e november kan du chatta med polisen om våld i nära relationer på Polisens facebook-sida.

Här kan du läsa mer hos Polisen om brott i nära relationer

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.