A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Har du skiljt dig på äldre dagar? Nu kan du bidra till vetenskapligt projekt

Har du skiljt dig på äldre dagar? Har du skiljt dig på äldre dagar?

Berätta om att skiljas på äldre dar! I Sverige har skilsmässotalen för personer fyllda 60 år nästan fördubblats sedan millennieskiftet. Trots detta finns det väldigt lite forskning om dessa skilsmässor. Läs mer här om du vill hjälpa forskningen framåt.

2019-03-25 Högskolan i Gävle och Stockholms univiersitet söker nu dig, kvinna/man som skilt dig, eller separerat från en samborelation efter 60-årsdagen och där det gått minst ett år och högst sju år sedan skilsmässan/separationen. Läs mer på: hig.se/äldresfamiljerelationer

Om du vill bidra med viktig kunskap och kan tänka dig att ställa upp på en intervju eller har frågor om studien, hör av dig till professor Peter Öberg vid Högskolan i Gävle (Telefon: 026-648288; E-post: peter.oberg@hig.se) eller docent Torbjörn Bildtgård vid Stockholms universitet (Telefon: 08-164547; E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se). Intervjuerna utförs av oss och dina svar kommer att behandlas anonymt. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.